Lampes-loupes LED

Lampe à loupe ronde “Standard” LED

Lampe à loupe ronde “Profi” LED

Lampe à loupe ronde “Pro” LED

Lampe à loupe ronde LED, 3-/5-Diopters

Lampe à loupe ronde “Master” LED